Wykorzystanie ujemnych temperatur

Wykorzystując miesiące zimowe możemy uzyskać alternatywnie tani rezultat chłodniczy w zakresie temperatur około 0°C.

W miesiącach jesiennych i wiosennych możliwe jest uzyskanie wstępnego dochłodzenia do poziomu około 5°C.

Zależnie od zapotrzebowania Państwa zakładu oferujemy:

  • układy wykorzystujące wodę lub glikol jako chłodziwo (chłodzenie pośrednie wykorzystujące ciepło właściwe cieczy około 3,5 – 4,19 kJ/kg•K),
  • układy akumulujące lód (wykorzystanie ciepła utajonego topienia lodu około 330kJ/kg) generowany bez wykorzystania urządzeń sprężarkowych,
  • wyjątkowo wydajne układy wykorzystujące przemianę fazową izobaryczną czynników chłodniczych.

Rozwiązania oparte na poszczególnych kombinacjach free cooling stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych układów chłodniczych. Więcej w dziale literatura.